Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA sommernytt

Siste nytt

Ellen Hoxmark portrett
Nye råd for å forebygge selvskading og selvmord Ny veileder. Arenaer utenfor helsetjenestene fremheves i ny veileder, som skal hjelpe kommunene med å forebygge selvskading og selvmord.
Trond Aarre
Vil ha bort sykdomsspråket fra psykisk helsetjenestene Mener man bør forholde seg til de spesifikke problemene folk har, ikke sekkebetegnelser som de psykiatriske diagnosene.
Trond Asmussen
Kommunene skal veilede spesialisthelsetjenesten Nyhet. Fra nyttår får kommunenes helse- og omsorgstjenester veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten.
Eid 1 (3070 x 2039)
Ynskjer behandlingsprogram ut i kommunane Nordfjord psykiatrisenter fornøgde med programmet Illness Management and Recovery. Vil ha kommunane med på laget.