Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 37

Siste nytt

skritt
Et langt skritt i riktig retning NAPHAs ambisjon med heftet "Psykolog i kommunen - en medspiller" er at det skal være nyttig for kommuner, psykologer og samarbeidsparter i den videre utviklingen av de kommunale tjenestene til personer med psykiske helseplager, og i forebyggingen av disse.
Arnhild Lauveng, spesialist i samfunnspsykologi
-Må tenke mer på sosiale faktorer og rehabilitering Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, fant lav livskvalitet og mye lidelse blant alvorlig psykisk syke som hun intervjuet til sin doktorgrad. Til NRK radios Nyhetsettermiddag nylig svarte hun om hva som bør prege fremtidens psykisk helsetilbud.
16910889 sko
Seks fylker har fått folkehelsemidler Helsedirektoratet ønsker å styrke folkehelsearbeidet i landet, og i år er det seks fylker som har fått midler til dette: Vestfold, Østfold, Oslo, Oppland og de to Agder-fylkene.
Trond Aarre, leder ved Nordfjord psykiatrisenter
Aarres råd til tjenester som ønsker å endre seg Et tilfriskningsperspektiv bør prege måten både spesialist- og kommunehelsetjenester møter den som søker hjelp på. Det mener psykiater Trond Aarre, som holder foredrag for KS Læringsnettverk.
sko
Tusenkunstnere i nye sko Det har stadig skjedd framskritt i det kommunale psykiske helsearbeidet. Når psykologene nå entrer arenaen, går vi en spennende tid i møte.
trondheim
Folkehelseuka i Trondheim starter i dag For fjerde år på rad arrangerer Trondheim kommune folkehelseuke. -Målet er å vise frem det gode arbeidet som drives på feltet, få nye ideer og lære av hverandre.