En menneskerett å gå til grunne, uten selv å vite om det?

En menneskerett å gå til grunne, uten selv å vite om det?

Kronikk / Publisert: 28. november 2017

Mange med psykisk sykdom lider unødvendig når hjelpen er fraværende eller ikke blir satt inn i tide. Det samme gjelder for pårørende og naboer.

5863500 desperat

AKTUELT: Det at behandlingen ovenfor personer med en alvorlig psykisk lidelse i stor grad skal styres av hvorvidt pasienten til enhver tid er samtykkekompetent, skaper unødvendige store bekymringer hos mange pårørende. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Det at behandlingen ...
Kronikk
  • Skrevet av Gudrun Wiik Larsen, pårørende, sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i sosialfag
  • Kronikken er tidligere publisert i Stavanger Aftenblad

Mer om

kronikker rusproblem.og.psykisk.lidelse brukere.med.omfattende.tjenestebehov

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen