Ny terapiform med fokus på livskvalitet

Ny terapiform med fokus på livskvalitet

Publisert: 14. desember 2017.   Endret: 14. desember 2017

Aksept- og engasjementsterapi er i ferd med å få solid fotfeste i Norge. Tilnærmingen vektlegger brukernes opplevelse av livskvalitet og egenmestring framfor symptomreduksjon.

8593770 stein

AKTUELT: Tilnærmingen kan brukes i forhold til alle typer psykiske lidelser, og for brukere med sammensatte lidelser og omfattende behov. Den har blant annet blitt brukt i rehabiliteringstilbud, med mål om tilbakeføring til arbeid. (Ill. foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Tilnærmingen k...
Aksept- og engasjementsterapi (Engelsk: Acceptance and Commitment Therapy)

Hovedmål: Å bistå brukeren i å kunne velge å leve et meningsfullt og vitalt liv og samtidig være villig til å akseptere det ubehaget som følger med å leve et slikt liv. Sentralt i tilnærmingen er det å unngå at vanskelige tanker forhindrer brukeren fra å gjøre det som er viktig for han/henne. Dette gjøres ved å støtte brukeren i følgende:

  • Være mer til stede i sine opplevelser her og nå, bl.a. ved bruk av mindfullnessøvelser.
  • Være villig til å ha ubehagelige opplevelser som man ikke kan endre, som for eksempel traume, tap.
  • Øve opp evnen til perspektivtakning på egne tanker, følelser og erfaringer. Dette gjøres gjennom øvelser og bruk av metaforer.
  • La egne kjerneverdier fungere som en guide og motivasjonskilde til å endre atferd. Fokusere på å øke brukerens bevissthet om brukerens verdier og identifisere verdibaserte handlinger.
Lær mer om Aksept- og engasjementsterapi
  • Via Facebook-siden «ACT Norge» kan du få nyttig informasjon og finne aktuelle kontakter innen fagmiljøet.
  • Det er mulig å melde seg inn i den internasjonale foreningen ACBS Chapter Norge. Gjennom medlemskapet får du tilgang til gode artikler og videoer som hjelper deg med å komme i gang med å bruke tilnærmingen. Medlemskapet gir også lavere deltakeravgift på konferanser. Se: https://contextualscience.org/norway.
SEVILLA: Verdenskonferansen i Aksept og engasjementsterapi ble arrangert nå i juni i Sevilla. (Foto: Hilde Nybakk Nymoen)

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen