Psykiatriske pasientar får kraftig redusert trygd, somatiske pasienter beheld heile trygda

Psykiatriske pasientar får kraftig redusert trygd, somatiske pasienter beheld heile trygda

Kronikk / Publisert: 22. mars 2018.   Endret: 22. mars 2018

Ein skulle trudd at ein har same økonomiske rettigheiter hjå NAV anten ein får somatisk eller psykiatrisk diagnose. Men slik er det ikkje.

14523997 desperat

AKTUELT: Som psykisk sjuk har ein ikkje dei same økonomiske rettigheitene som somatisk sjuke. Ein vert utsett for diskriminering og forskjellsbehandling av lovverket, skriv sosionom Mari Haugen Jordal. (Ill.foto: colourbox.com)

AKTUELT: Som psykisk sjuk har...
STORT TANKEKORS: - Kvifor lovverket har valgt å skilje mellom psykisk og somatisk sjukdom, er vanskeleg å skjøne seg på, skriv sosionom Mari Haugen Jordal. FOTO: Privat
Aktuelt lesestoff

Andrew T. Jebb mfl. «Happiness, income satitation and turning points around the world» Nature Human Behavior , 8, januar 2018.

Grant, B. F. , mfl: «Nicotine dependence and psychiatric disorders in the United States: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Archives General Psychiatry, s. 1107-1115, 2004.

SSB: Svalund, J., Kjelvik, J.; «Samfunnsspeilet 2004/4», 2004

Lasser, K., Boyd, J. W., Woolhandler, S., Himmelstein, D. U., McCormick, D. & Bor, D. H.: «Smoking and mental illness: A population-based prevalence study. JAMA, 284(20), 2606–2610, 2010.

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19?q=folketrygdlova

Lovdata: https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav 

Trosclair, A., & Dube, S. R.: «Smoking among adults reporting lifetime depressions, anxiety, anxiety with depression, and major depressive episodes, United States, 2005-2006. Addictive behaviors», s. 438-443, 2010. 

Victoria Reyes-Garcia mfl: Subjective Wellbeing and Income: Emipirical Patterns in the Rural Development World, Journal of Happiness Studies, januar 2015.

 

Mer om

kronikker god.hjelp.i.et.brukerperspektiv utenforskap inkludering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen