Rockheim, Geir Mogen lys lilla

Nettverk som viktig aktør

Landsomfattende nettverksmøte om åpen dialog for miljøer og enkeltpersoner som jobber med rus- og psykisk helsetjenster, skole og oppvekst, NAV, kriminalomsorg, spesialisthelsetjenester og flere.
Tid og sted

Rockheim, Trondheim

25. oktober kl 10:30 - 26. oktober kl 14:00

Alltid er det våre relasjoner som betyr mest for hvordan vi har det. Å tenke systemisk vil si å tenke at helheter, relasjoner og sammenhenger skaper mening og sammenheng i vår forståelse av verden. 

Med dette i fokus inviterer Trøndelag til møte med fokus på Åpen dialog med "Nettverk som viktig aktør", 25.–26. oktober, 2018.  

Her finner du program og informasjon om påmelding. 

Målgruppe for møtet er alle miljøer og enkeltpersoner som jobber med, eller ønsker å jobbe med, åpne samtaler - dialog og/eller nettverksmøter i rus- og psykisk helsetjeneste, skole og oppvekst, barnevern, NAV, kriminalomsorg, friomsorg, spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner m.m. 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Marianne V. Ingvaldsen, Gartnerhaugen, Trondheim kommune
vm2@trondheim.kommune.no

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...