aarockheim

Nettverk som viktig aktør

Landsomfattende nettverksmøte om åpen dialog for miljøer og enkeltpersoner som jobber med rus- og psykisk helsetjenster, skole og oppvekst, NAV, kriminalomsorg, spesialisthelsetjenester og flere.
Tid og sted

Rockheim, Trondheim

25. oktober kl 10:00 - 26. oktober kl 14:00

Alltid er det våre relasjoner som betyr mest for hvordan vi har det. Å tenke systemisk vil si å tenke at helheter, relasjoner og sammenhenger skaper mening og sammenheng i vår forståelse av verden. 

Med dette i fokus inviterer Trøndelag til møte med fokus på Åpen dialog med "Nettverk som viktig aktør", 25.-26. oktober, 2018.  

Sett av datoen allerede nå - dette blir gøy og inspirerende! Invitasjon med påmelding og program kommer i mai.

Se invitasjon informasjon og muligheten for å booke overnatting på Clarion Hotel & Congress.   

 Målgruppe for møtet er alle miljøer og enkeltpersoner som jobber med, eller ønsker å jobbe med, åpne samtaler - dialoger og eller nettverksmøter i rus- og psykiske helsetjenester, skole og oppvekst, barnevern, NAV, kriminalomsorg, friomsorg, spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner m.m. 

For mer informasjon, ta kontakt med

Torstein Heimstad,Omsorgstjenesten for barn og unge, Gartnerhaugen, Trondheim Kommune

torstein.heimstad@trondheim.kommune.no

 

 

Relevante artikler:

Ingen treff...