Nyslått professor med fokus på etikk i de psykiske helsetjenestene

Nyslått professor med fokus på etikk i de psykiske helsetjenestene

Nyhet / Publisert: 16. mai 2018.   Endret: 09. april 2019

Marit Helene Hem har fått opprykk til professor i psykisk helsearbeid ved VID vitenskapelige høgskole. Her forteller hun om sitt arbeid til napha.no

marit hem

AKTUELT: -Det kan være interessant å utvikle et nettverk for etikkrefleksjon i de psykiske helsetjenestene, sier Marit Helene Hem, professor i psykisk helsearbeid ved Vid vitenskapelige høgskole. (FOTO: Privat)

AKTUELT: -Det kan være ...
Professor i psykisk helsearbeid, Marit Helene Hem
  • Hennes forskning handler om krenkelser og tvang i psykisk helsevern, der perspektivene til både pasienter, pårørende og helsepersonell har blitt løftet opp. De siste årene har hun hatt et særlig fokus på systematisk etikkarbeid i de psykiske helsetjenestene.
  • Er særlig opptatt av å studere maktpraksiser i helsetjenesten.
  • Er ansatt ved VID vitenskapelige høgskole
  • Er hoved- og medveileder på flere PhD-prosjekter. Felles for dem er at de utforsker ulike sider ved helsepersonells relasjonskompetanse.
  • Hennes samlede kunnskapsutvikling kan deles inn i tre tematiske områder:
  1. Teori- og verdigrunnlaget i psykiatrisk sykepleie/psykisk helsearbeid.
  2. Etikk og systematisk etikkarbeid i de psykiske helsetjenestene.
  3. Familieinvolvering i de psykiske helsetjenestene.


Mer om

nyheter forskning tvang.og.makt pårørende relasjon nettverksmøter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen