-Vi har en plikt til å se pasientenes barn

-Vi har en plikt til å se pasientenes barn

Barns Beste 10 år / Publisert: 23. mai 2018.   Endret: 28. mai 2018

-Det skal være en helt naturlig del av alt helsepersonell gjør å snakke med pasienter om barna deres, sier leder Siri Gjesdahl i organisasjonen Barns Beste.

Siri Gjesdahl

-Vi definerer oss som deres stab, for alle som jobber med barn som pårørende i hele landet, sa leder i Barns Beste, da organisasjonen feiret 10 år i Oslo 23. mai. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no. 

-Vi definerer oss som deres s...
BARNS BESTE
  • Nasjonal kompetanseaktør innen  barn som pårørende-feltet.
  • Barn og unge fra 0-18 år er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør.
  • Barns Beste arbeider for at barn som pårørende og deres familie får oppfølgingen de har behov for.

Kilde: Barns Beste.

Mer om

nyheter barn.som.pårørende barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen