Erfaringskompetansesamling

Tid og sted

DPS Stjørdal

19. juni kl 09:00 - 19. juni kl 15:15

Arrangører:
St. Olavs hospital, Stjørdal kommune, KBT, Mental Helse, Helse Nord-Trøndelag, klinikk for psykisk helsevern og rus

Påmelding  til mbstrete@hnt.no

Programmet:

Kl. 09.00 – 09.10 Velkommen ved Ann Inger

Kl. 09.10 – 10.00 Erfaringskonsulent, ny rolle og funksjon som hjelper

v/Dagfinn Bjørgen, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT Midt

  1. 10.00 – 10.10: pause

Kl. 10.10 – 11.30: Erfaringer fra praksis ved å ha ansatte med erfaringskompetanse.

  • Stig Antonsen, leder enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune
  • Anita Veivåg, avd.leder psykisk helse og oppfølging, Levanger kommune
  • Dolores Brox, seksjonsleder Lærings og mestringssenteret/LMS, St. Olavs Hospital HF

Kl. 11.30 – 12.15: Lunsj

Kl. 12.15 – 13.00: Bæst i lag! v/ Morten Koldaas og Jørn Holmen, CRUX Jarlegården oppfølgingssenter

Kl. 13.00 - 13.10: Pause

Kl. 13.10 -13.50: Å gjøre gørra til kompetanse! Torbjørn Mohn-Haugen, Styreleder i Erfaringssentrum

Kl. 13.50 – 14.00: Pause

Kl. 14.00: - 14.50: Gruppearbeid

?først 15 min. i grupper på 5

  • Hva er de viktigste utfordringene/fallgruvene ved å ha ansatte med erfaringskompetanse?
  • Hva er det viktigste mulighetene/gevinstene ved å ha ansatte med erfaringskompetanse?

14.15 – 14.50: Felles deling/refleksjon fra gruppene

Kl. 14.50 -15.15: Oppsummering – veien vider v/ mestringsveiledere

Relevante artikler:

Ingen treff...