Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 38

Siste nytt

Erna Solberg, Statsminister, lansering av pakkeforløp innen psykisk helse og rus, 12092018
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helse og rus lansert Fra første januar 2019 gjelder pakkeforløp for psykisk helse og rus. Brukerperspektivet og samhandling med kommuale tjenester ble vektlagt da tre av forløpene ble lansert 12. september.
Merete Hanck-Hansen, avdelingsdirektør i velferdsetaten, Oslo Kommune
Kommunene må delta når pakkeforløp psykisk helse og rus implementeres! Kommunene er spente på det som kommer med pakkeforløpene for behandling og utredning i spesialisthelsetjenesten. Dette kan bli bra, men vi MÅ være likeverdige partnere.
ellen hoxmark
NAPHA søker ny faglig rådgiver -Vi kan friste med en spennende jobb, med reell mulighet til å påvirke og bidra til at folk med psykiske helse- og rusutfordringer får bedre tjenester der de bor.
20195388 livskvalitet
Nye anbefalinger for å måle livskvalitet Nylig ble det lansert anbefalinger for hvordan livskvaliteten i befolkningen kan kartlegges, på en enda bedre måte enn før.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Faghefte om lavterskeltilbud
God hjelp når det trengs - hefte om lavterskeltilbud Fagheftet «God hjelp når det trengs» handler om lavterskeltilbud i kommunene til voksne med lettere psykisk helse- og rusutfordringer.
Kristin Trane
Behov for lavterskeltilbud der folk bor Store deler av befolkningen vil i perioder av livet oppleve lettere psykisk helse- eller rusutfordringer. For å kunne gi rask og god hjelp, må kommuner i hele landet ha et variert utvalg av lavterskeltilbud.
Kyrre Dyregrov
Behandler panikkangst med drop-in-tilbud Med drop-in-kurs for mestring av panikkangst ønsker Rask psykisk helsehjelp i Fjell kommune å tilpasse seg folks ofte travle hverdag og senke terskelen ytterligere.