Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 43 og 44, 2018

Siste nytt

IPS Hadeland-teamet
psykolog kvinesdal
Reduserte trafikkdødsfall blant unge gjennom nettverksmøte Nettverksmøte. Seks unge ble revet bort i trafikkulykker i Kvinesdal, på fem år. Da tok psykolog Anne Marie Sand Bakken grep
Mette Garvoll, avdelingsdirektør, Psykisk helse og rus, Helsedirektoratet
Pakkeforløp starter og slutter i kommunen Kommunenes rolle i pakkeforløpene i psykisk helse er viktig. Vi har spurt om hvilke forventninger Helsedirektoratet har til kommunene nå:
Kristin Fidje, avdelingsleder, Oppegård kommune - reportasje fra fagdag om FIT ledelse
Ledelse for FIT tilbakemeldingsverktøy FIT/KOR - ledelse. Ildsjeler og ledere strømmer til fagdag om ledelse for innføring av FIT. Flere vil forbedre tjenestene basert på brukernes tilbakemeldinger.
IMG_0121
Faglig nettverk viktig for videreutvikling med FIT/KOR FIT/KOR - nettverk. FIT- nettverk er etablert i Midt-Norge og er på trappene i Oslo. - Det er viktig mener deltakere på kursledersamling om FIT/KOR
aktivitetsmesse
-Mange ensomme vet ikke at disse tilbudene finnes Tre tidligere rusmisbrukere laget oversikt over aktivitetstilbud fra frivillig sektor, vist frem på messen «Fyll dagene» i Stavanger.
nettverk møte
Treffes for å snakke om å jobbe systemisk rundt brukerne Fagfolk fra store deler av landet møttes i dag for å utveksle erfaringer og inspirasjon rundt å jobbe med åpne dialoger i nettverksmøter.
Venjas Harem tar imot applaus på en fullsatt SubScene i Oslo
Lena Slettli Gundersen
-Det blåser en FACT-vind over landet -FACT-team trengs for å hjelpe de alvorligst psykisk syke. Folk her er vant til avstander, og vi bryr oss ikke om at vi må kjøre mye.
Sita Grepp, ansatt hos Fylkesmannen i Nordland
Storsatsing på FACT-team i Nordland Hver tredje kommune i Nordland har nå oppsøkende FACT-team rettet mot mennesker med alvorlige psykiske helse- og rusproblemer.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Lajla Svartbekk (t.v.), Bent Høie og Birgit Valla
Kenneth Haugjord og Ann Birgithe Eikhom, Kristiansand kommune
Erfaringer fra FIT (KOR)-implementering i Kristiansand FIT (KOR) - implementering. Slik arbeidet Kristiansand kommune med å implementere systematisk tilbakemelding i psykisk helsetjenestene
Kvinne ute, hånd, berører Ipad #10662919
Brukeres erfaringer med FIT undersøkt i masteroppgave Masteroppgave om FIT. Nysgjerrig på hvordan brukere erfarer FIT? Spesialsykepleier Rita Oja omtaler masteroppgaven hun har skrevet om nettopp det!