Stadige begrensninger i adgangen til forsvarlig helsehjelp

Stadige begrensninger i adgangen til forsvarlig helsehjelp

Publisert: 17. desember 2018.   Endret: 06. februar 2019

Ofte virker det som om det er tilfeldigheter som styrer vurderingene av om en person er samtykkekompetent.

Gudrun Wiik Larsen

Det hadde vært en befrielse å kunne gi nødvendig og forsvarlig helsehjelp til alvorlig psykisk syke, uten å måtte ty til tvang av noe slag, skriver Gudrun Wiik Larsen. FOTO: Privat.

Det hadde vært en befri...
Gudrun Wiik Larsen

Fra Sandnes.

Pårørende.

Sosionom m/ videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Master i sosialfag.

Mer om

kronikker rusproblem.og.psykisk.lidelse tvang.og.makt pårørende

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen