Forsker på brukernes opplevelse av IPS

Forsker på brukernes opplevelse av IPS

Publisert: 20. februar 2019.   Endret: 23. august 2021

Nytt forskningsprosjekt i Bergen ser på hvorfor noen med alvorlige psykiske helseproblemer faller ut av jobb etter å ha fått hjelp gjennom Individuell jobbstøtte (IPS).

Liv Grethe Kinn

-Diagnose predikerer ikke om du klarer deg eller ei i arbeidslivet, men heller tidligere arbeidserfaring, mestringstro og kvaliteten på jobbstøtten, sier forsker Liv Grethe Kinn. FOTO: Privat.

-Diagnose predikerer ikke om ...
-Viktig bidrag, mener Susan Savides i NAV Vestland.

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse forskning individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen