En annen virkelighet

En annen virkelighet

Publisert: 30. mars 2019.   Endret: 30. mars 2019

Mange av oss fascineres av klarsynte medium i Åndenes Makt som samtaler med de døde på «den andre siden», og kaller det alternativt. Men når en person forteller om å høre stemmer og ha en opplevelse av å bli overvåket, styrt og terrorisert av noen som bruker avansert, hemmelig teknologi - da kaller vi det psykotisk.
Hvorfor er det sånn?

woman-2375822_640

Hvor går grensen mellom overnaturlige evner og psykose? (Foto: Pixabay)

Hvor går grensen mellom...
tor-gunnar-vernes_150x200[1]
Psykologspesialist Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst er i sitt arbeid opptatt av grenseoppgangene mellom psykotiske vrangforestillinger og forestillinger man kan finne i subkulturer/mindre religiøse miljøer m.m
Tegn på psykotiske vrangforestillinger
  • Personen er blitt så opptatt av sine ideer og forestillinger at de tar uforholdsmessig stor plass i pasientens tankeverden og liv.
  • Personen er sterkt overbevist, fastlåst og rigid i sin forestilling (dette kan variere i styrke)
  • Personens forestillinger er plagsomme og medfører sterk angst og fortvilelse.
  • Selv om personen selv ikke er like plaget, kan konsekvensene av forestillingene være plagsomme for familie og venner.
  • Personens forestillinger har en særegen og selvhenførende karakter, at det som skjer er spesielt rettet mot han eller henne som person. For eksempel: Mens mange mennesker kan dele forestillingen om at demoner finnes, så kan en person med psykose tro at djevelen kommuniserer direkte med han eller henne via demonen.
  • Personen tenker at han eller hun er utvalgt av en ytre makt til en eller annen oppgave eller «test»
  • Personens forestillinger kan være bisarre, altså at de anses som helt umulige. Eksempelvis en forestilling om at hjernen smelter, at ens egen kropp er byttet ut med en annen, at man egentlig er død eller at man kan styre været.
  • Personen har et «system» av vrangforestillinger. Dette oppstår i kjølvannet av at noe ved hele verden, menneskene og eksistensen føles helt galt, uekte, farlig, ondt også videre. Eksempler på vrangforestillinger her er at ingen mennesker er ekte, alle er aliens som overvåker og kontrollerer en og/eller at man utsettes for et gigantisk eksperiment.
  • En psykotisk vrangforestilling er ofte tilstede sammen med andre symptomer, som for eksempel hallusinasjoner og forstyrrelser i måten å tenke på. Når flere slike symptomer er tilstede samtidig, er det større sannsynlighet for at personen har en psykose.

 

Kilde: Psykologspesialist Tor Gunnar Værnes

Mer om

psykose overnaturlig tips.sør-øst

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen