Pakkeforløp – kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid

Tid og sted

Scandic Solsiden Hotel, Trondheim

2. oktober kl 12:00 - 3. oktober kl 15:00

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), KBT Midt-Norge, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NROP), Rådet for psykisk helse, Helseetaten i Oslo kommune, Asker kommune og Universitetet i Sørøst-Norge arrangerer sin årlige Forskningskonferanse i Trondheim 2.-3.oktober.

Mer informasjon kommer.

Årets tematikk er «Pakkeforløp – kunnskapsbehov og kommunalt evalueringsarbeid»

Start: 02.10.2019 kl. 11.00 (starter med lunsj og registrering)

Slutt: 03.10.2019 kl. 15.00

Sted: Scandic Solsiden Hotel, Trondheim

Målgruppe for konferansen er ledere og fagfolk i psykisk helse- og rustjenester i kommunene, samt kommunalt folkehelsearbeid – som jobber med å utvikle det faglige grunnlaget for å skape bedre tjenester for personer med rusproblemer og psykiske lidelser. I tillegg blir årets konferanse også denne gangen relevant for forskningsinstitusjonene, universitet- og høgskolesektoren, bruker- og frivillige organisasjoner, samt kompetansemiljøer.

Programmet legges ut sammen med påmeldingslenken i mai/ juni.

Relevante artikler:

Ingen treff...