-Lett å bli for faglig og symptomfokusert

-Lett å bli for faglig og symptomfokusert

Publisert: 12. juni 2019.   Endret: 12. juni 2019

Trygghet gjennom relasjoner og bosituasjon, samt stolthet ved å mestre og få ros, er viktig i møte med mennesker med ROP-lidelser, ifølge ny studie.

Personer som går i naturen

Trygghet kan ifølge den nye studien utvikles på ulike vis, for eksempel gjennom samvær, samtaler, hverdagslige gjøremål og gåturer sammen med beboerne. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

Trygghet kan ifølge de...
Forsker Reidar Pettersen Vibeto, som jobber ved KoRus Sør.

Mer om

nyheter bolig recovery rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen