Bedre resultater av psykoterapi når brukerne høres

Bedre resultater av psykoterapi når brukerne høres

Publisert: 17. september 2019.   Endret: 15. desember 2020

Klinisk individuell psykoterapi basert på tilbakemeldinger fra brukerne ga 2,5 ganger høyere sannsynlighet for bedring enn samme behandling uten tilbakemelding.

Heidi Brattland

NY KUNNSKAP: Heidi Brattlands doktorgradsavhandling gir ny kunnskap om Feedback-informerte tjenester (FIT) i norsk sammenheng.  FOTO: Roar Eriksen.

NY KUNNSKAP: Heidi Brattlands...
Feedback-Informed Treatment (FIT)
  • Utviklet av The International Center for Clinical Excellence (ICCE).
  • Verktøy som legger til rette for systematisk tilbakemelding fra bruker til behandler.
  • Den som mottar behandling rapporterer inn sin vurdering av hva som er virksomt i behandlingen, og hva som er viktig i relasjonen med behandler. 
  • Det benyttes skåringsverktøy.

Mer om

fit systematisk.tilbakemelding pakkeforløp forskning vitenskapelige.artikler doktorgradsavhandlinger tilbakemeldingsverktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen