Studerer psykosepasienters medbestemmelse i egen behandling

Studerer psykosepasienters medbestemmelse i egen behandling

Pågående forskning / Publisert: 03. september 2019.   Endret: 05. september 2019

Ny doktorgradsstudie undersøker psykosepasienter og helsepersonells bruk av samvalg.

Espen Haugom

ØKT SELVBESTEMMELSE: -Jeg håper studien kan bidra til at pasienter med psykoselidelser i større grad blir involvert i beslutninger som påvirker deres egen helse, sier forsker Espen W. Haugom. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

ØKT SELVBESTEMMELSE: -...

Mer om

nyheter brukermedvirkning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen