ACT- og FACT-team må leve videre etter at tilskudd forsvinner

ACT- og FACT-team må leve videre etter at tilskudd forsvinner

Publisert: 09. desember 2019.   Endret: 04. november 2020

ACT- og FACT-team gir oppsiktsvekkende god hjelp til de med størst psykisk helse- og rusutfordringer, som tjenestene tidligere ofte ga opp.

Mann ringer på dør

RINGER PÅ DØRA: Teamene kommer hjem til mennesker som sliter med å møte til avtaler. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

RINGER PÅ DØ...
ACT- og FACT-team
  • Tverrfaglige team fra kommune- og spesialisthelsetjeneste.
  • Jobber oppsøkende for å hjelpe mennesker med omfattende psykisk helse- og rusproblemer.
  • Det finnes i Norge 8 ACT-team, 40 FACT-team, samt 20 som er under utredning for etablering (per november 2019).
  • ACT-team jobber teambasert mot personer med psykose, som trenger kontinuerlig oppfølging.
  • FACT-team har en bredere målgruppe, som i perioder ikke har behov for tett teamoppfølging. 

Mer om

oppsøkende.team debattinnlegg brukere.med.omfattende.tjenestebehov act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen