Publisert: 17. januar 2020.   Endret: 22. januar 2020
Gunnhild Ruud Lindvig

STORT POTENSIAL: -De som jobber i bofellesskap kan ha et stort potensial for å lykkes med å hjelpe beboerne, når de får utvikle og bruke seg selv og sin samlede kompetanse, mener Gunnhild Ruud Lindvig. FOTO: Privat

Gode relasjoner og handlinger styrker hjelpen i bofellesskap

Gode relasjoner og handlinger styrker hjelpen i bofellesskap

Ansatte som viser et ekte ønske om å hjelpe, og som strekker seg det lille ekstra, verdsettes høyt av beboere i bofellesskap innen psykisk helse og rus.

-Det ikke er likegyldig hvem som gir hjelp. En god relasjon kan være helt avgjørende for om hjelpen faktisk hjelper, sier forsker Gunnhild Ruud Lindvig ved Universitetet i Agder.

-Menneskelighet og troverdighet

Hun er hovedforfatter av en ny den nye veilederen Hjelpsomme relasjoner i bofellesskap innen psykisk helse og rus, som er del av hennes eget doktorgradsarbeid. Hun har intervjuet beboere ved ulike bofellesskap for rus og psykisk helse, og spurt om de har gode hjelpere de kan beskrive. I tillegg har hun intervjuet hjelperne.

-Ulike beboere kan verdsette ulike egenskaper ved en hjelper, men menneskelighet og troverdighet peker seg ut som noe alle beboerne i studien satte høyt, sier Ruud Lindvig.

I dette lå blant annet at de ansatte viste et ekte ønske om å hjelpe, som beboerne ikke tvilte på. 

-Det at de ansatte ikke holder en profesjonell avstand, kan gjøre at beboerne opplever seg mer likeverdige, sier hun.

Relasjonskompetanse er samlebetegnelsen veilederen bruker på slike ferdigheter eller egenskaper.

Handlinger som verdsettes

Også ansatte som foretar handlinger som beboerne verdsetter, ble fremhevet.

-Dette kan for eksempel være å kjempe for rettigheter eller behov beboerne ikke har forutsetninger for å ivareta selv, eller bli med på noe sosialt som kino eller shopping. Det kan også være noe så enkelt som å si hei og være imøtekommende, forteller hun.

Disse egenskapene omtaler veilederen som handlingskompetanse.

Åpen om at man er forskjellig

Veilederen vektlegger at folk er forskjellige, både ansatte og beboere. Derfor er et råd at ledere styrker de ansattes relasjonskompetanse ved å se på hvilke egenskaper og personligheter som passer til å hjelpe de ulike beboerne.

-At man har en åpenhet om hvem som er god på hva, hva man liker å jobbe med, og med hvem. Det vil si å bygge et lag av folk som inntar ulike posisjoner, og forsøker å spille hverandre gode, sier hun.

Også det at ansatte kunne bringe inn egne livserfaringer når disse er relevante, var noe både ansatte og beboere mente kunne styrke hjelpen.

Bilturen som døråpner

Veilederen fremhever at handlingskompetanse kan styrkes ved å reflektere bevisst rundt hvilke handlinger som kan ha positiv betydning. Det kan være å strekke seg litt lenger i visse situasjoner, og si ja der andre ville sagt nei. Det kan være alt fra å kjøpe gardiner til en beboer, til å ha kunnskap om hvor man ringer for å få ivaretatt sine rettigheter. Det kan også være å styrke de ansattes bevissthet rundt å koble beboerne på sosiale tiltak i lokalsamfunnet rundt bofellesskapet.

-Det å kunne ta en biltur sammen, og komme seg avgårde til ulike kulturtilbud eller andre opplevelser, viser seg også kunne bety mye, ifølge Ruud Lindvig.

Mangfold fremfor one size fits all

Begrensende faktorer viser seg å være når bofellesskapet pålegges standardiserte opplegg for alle beboere. Da mister man den beskrevne dynamikken med å finne individer som passer sammen og har en god kjemi, og at man dyrker frem ulike egenskaper for å ivareta mangfoldet av behov. Det pekes på at i en recoverystøttende praksis kommer man ikke utenom at hensyn til den enkeltes behov må være styrende for hjelpen som gis. Da kan man ikke tilby standardiserte løsninger.

Beboerne beskrev gode effekter av å få hjelp fra ansatte de fikk en god relasjon til. Blant disse var bedre fysisk og psykisk helse, økt selvstendighet, mer pågangsmot, bedre økonomi og for noen en rusfri tilværelse i en ny bosituasjon.

-De som jobber i bofellesskap kan ha et stort potensial for å lykkes med å hjelpe beboerne, når de får utvikle og bruke seg selv og sin samlede kompetanse, mener Ruud Lindvig.

FAKTA

Forskningsprosjektet som veilederen Hjelpsomme relasjoner i bofellesskap innen psykisk helse og rus bygger på er støttet av Rådet for psykisk helse og stiftelsen Dam.

Kommenter:

Mer om

nyheter bolig rusproblem.og.psykisk.lidelse brukere.med.omfattende.tjenestebehov

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen