Publisert: 27. februar 2020.   Endret: 29. februar 2020
Rapport selvmord 2020

ALKOHOL OG PSYKISKE VANSKER: -Den største gruppen av de som dør i selvmord hadde et alkoholproblem, og mange hadde også angst og depresjon, sier forsker bak ny rapport om selvmord, Fredrik Walby. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

Hver tiende som dør i selvmord har vært til rusbehandling

Hver tiende som dør i selvmord har vært til rusbehandling

-En stor og viktig gruppe å nå for å klare å forebygge flere selvmord, mener forsker og psykologspesialist Fredrik Walby.

Han ledet arbeidet med en ny rapport, som viser at 480 selvmord i perioden 2009-2017 skjedde under eller etter behandling i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

-Dette utgjør 10 prosent av alle selvmord i Norge i samme periode. Det er en stor og viktig gruppe å nå for å klare å forebygge flere selvmord. Selvmordsforebygging må integreres i alle tjenester, sier Walby, som er forsker og psykologspesialist ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

-Overgangen må planlegges bedre

Han mener det har vært for lite fokus på å forebygge selvmord blant mennesker som er eller har vært i behandling for rusproblemer. Han peker på behov for bedre hjelp i overgangen etter utskrivning fra opphold i TSB.

-De kommer fra tett oppfølging, og over i en situasjon der de selv må håndtere ruskontroll, angst, depresjon og mange andre problemer. Det er viktig at denne overgangen planlegges mer systematisk, i samarbeid mellom TSB og de som skal følge opp videre, som ofte vil være kommunen, sier Walby.

Kan ikke forutsi hvem

Han understreker at man ikke kan forutsi hvilke av disse pasientene som siden dør av selvmord.

-Derfor er det viktig at man har systematiske tiltak mot hele gruppen. Typisk vil det være plan for videre oppfølging og tiltak i kommunen, alt fra tilrettelagt bolig og aktivitet, til fast oppfølging hos fastlegen eller andre tjenester, sier han.

Ikke si seg ferdig

En felle å unngå er å si seg ferdig med behandlingen og hjelpen.

-Dette er problemer folk sliter med over lang tid. Vi må ikke tenke at vi er ferdige en gang for alle. Derfor må vi ha tjenester som er tilgjengelige og tett på, og som er særlig oppmerksom ved tilbakefall og behov for ny kontakt. Vi må ha lave terskler for å komme inn i og ut av behandling, enten dette er ny kontakt med TSB eller intensivert oppfølging i kommunen i perioder hvor det er nødvendig, mener Walby.

Sammenheng fremfor særtiltak

Han peker også på behovet for å se samlet på hele spekteret av utfordringer.

-Den største gruppen av de som dør i selvmord hadde et alkoholproblem, og mange hadde også angst og depresjon. Disse tingene må ses i sammenheng, vi må ikke lage for mye særtiltak. Det betyr å tilby ulike former for samtale, aktiviteter og videre oppfølging for de problemene personen har i livet, inkludert angst, depresjon, rus-sug og forebygging av tilbakefall, sier han.

VIKTIG OVERGANG: Forsker Fredrik Walby er opptatt av bedre overgang mellom TSB og kommunal oppfølging.

Kommenter:

Mer om

nyheter selvmordsforebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen