Publisert: 11. mars 2020.   Endret: 11. mars 2020
Viggo Sørum Johansen, Mikkel Hesseldahl Konyher og Erlend Daaland Wormdahl

FARGE I SVART: -Jeg liker å lage noe som er fælt og ekkelt, og bare trykke det ut til publikum. Det er farge i det som er svart også, sier Viggo Sørum Johansen (lengst t.v.). Her sammen med miljøarbeider og lydtekniker Mikkel Hesseldahl Konyher (midten) og musikkterapeut og senterleder Erlend Daaland Wormdahl. FOTO: Roald Lund Fleiner / napha.no

Kunst- og musikkterapi i nytt recoverysenter

Kunst- og musikkterapi i nytt recoverysenter

-Jeg har vært litt ung på de andre treffstedene. Her er det veldig kult, jeg spiller gitar hver dag, sier Viggo Sørum Johansen.

Han er en av rundt 20 personer som hver dag besøker Glimt recoverysenter på Heimdal i Trondheim, som åpnet for noen måneder siden.

-Farge i det som er svart også

-Jeg er her hver dag. Man må ikke inn i et opplegg, begynne på treningssenter eller noe sånt. Man kan ta en prat om man vil, bare være her, eller gjøre noe, som meg som spiller musikk. Det er noe helt annet enn å sitte i kjelleren hjemme for meg selv, sier Viggo.

Han har spilt gitar fra han var seks år gammel, og bruker musikken til blant annet å få ut indre uro.

-Jeg liker å lage noe som er fælt og ekkelt, og bare trykke det ut til publikum. Det er farge i det som er svart også, sier han.

-Fullverdige musikere – ikke halvveis

Sammen med musikkterapeut og senterleder Erlend Daaland Wormdahl, og musiker og lydtekniker Mikkel Hesseldahl Konyher, spiller og produserer han musikk som legges ut på YouTube. Blant annet har de, sammen med flere andre som bruker senteret, laget en sang som heter Glimt av håp.

-En grunntanke er at det skal være profesjonelt og ordentlig. Deltakerne som ønsker det skal få oppleve å være fullverdige musikere, ikke bare sånn halvveis, sier leder Erlend Daaland Wormdahl.

-Snur på rollene

Det var KBT Midt som vant anbudet om å etablere senteret, og som valgte at musikkterapi skulle ha en så sentral rolle.

-Musikkterapi er en fagdisiplin som er veldig recovery- og ressursorientert. Det gir potensiale for å snu litt på rollene, og gjør at folk kommer seg ut av en sykdomsrolle til et sted hvor de bygger nettverk og utvikler seg gjennom blant annet musikk, sier han.

Med seg blant fire andre medarbeidere har han den danske lydteknikeren Mikkel Hesseldahl Konyher.

-Deltakerne lager i størst mulig grad musikken selv. Jeg hjelper til litt med å se muligheter og det tekniske, men også her er det deltakerne som gjør det meste, forteller Konyher.

Kobling til byens musikkmiljø

De ønsker å få i gang en ordning med musikkstøttekontakter, som kan bygge bro mellom senteret og det ordinære musikkmiljøet i byen.

-Vi er i dialog med kommunen for å se om dette kan gjøres gjennom støttekontaktordningen der. Tanken er at folk med interesse eller kompetanse innen musikk tar med seg deltakere herfra på konserter, bandøvinger eller andre arenaer innen musikkmiljøet, sier Konyher.

De har også knyttet til seg folk fra musikkmiljøet i byen, som har vist interesse for å bidra inn på senteret med workshops.

-Noen har sagt de kan komme og vise hvordan man for eksempel kan bruke programmet Logic Pro X for å lage musikk, forteller Konyher.

Viggo Sørum Johansen opptreden

SCENEVANT: Viggo Sørum Johansen opptrer for fullsatt lokale på Glimt recoverysenter 11. mars 2020.

Bedring som forplanter seg

Andre grunnsteiner i tilbudet er selvutviklingskurs og kunstterapi. Vernepleier og coaching-utdannede Maya Blomstrøm driver selvutviklingskursene.

-Jeg har veldig tro på deling, så vi jobber mye i grupper. Vi tar utgangspunkt i et livshjul, der deltakerne snakker om sine drømmer og mål innen områder som kjærlighet, helse, relasjoner, jobb, studier, bolig, økonomi, moro, avkobling, venner, familie og personlig utvikling. Så jobber de i grupper og gir hverandre tilbakemeldinger innen områder de ønsker å utvikle seg, forteller Blomstrøm.

I arbeidet med livshjulet oppdager mange av deltakerne at små endringer på ett område kan få store positive ringvirkninger på andre områder.

-Det kan være å gjøre noen grep for å få det finere hjemme, som igjen gjør at man vil invitere noen hjem, som videre kan gi bedre psykisk helse ved at man treffer andre, sier hun.

Maya Blomstrøm

LIVSHJUL: -Ved å fargelegge de ulike delene av livshjulet får man oversikt over hvor det kan hjelpe å gjøre tiltak, sier leder av selvutviklingskursene ved Glimt recoverysenter, Maya Blomstrøm.

-Legger bort det å skulle prestere

Kunstterapeut og pedagog Lill Kristin Kjelbotn bruker meditasjon og kunst i sin gruppebaserte tilnærming.

-Vi legger helt vekk det å skulle prestere og være flink, slik som de fleste av oss blir lært opp til. Vi har et mer indre fokus, så får man en opplevelse av at dette handler om meg, sier Kjelbotn.

Hjerte-hjerne-dialog

Marion Kristina Winsnes er en av deltakerne i kunstterapitilbudet.

-Det er utrolig terapeutisk for min del å kunne tegne ut følelsene mine. Jeg er en veldig kreativ og visuell person. Jeg kan se for meg bilder i hodet om hvordan jeg har det og hva som foregår i følelseslivet. Når jeg får det ut på papiret er det akkurat som om noe forløser seg, sier hun.

Hun har krittegnet et bilde av et hjerte og en hjerne som begge har munn.

-Bildet symboliserer kampen mellom tankene og følelsene. At det rasjonelle ofte kan komme i konflikt med det man føler. På bildet har hjernen en åpen munn, den skriker kanskje ut et budskap, mens hjertet også har en åpen munn, som skriker ut et annet budskap. Prosessen handler om å forene tankene og følelsene slik at de kan connecte og det blir balanse. Jeg tror alle og enhver kan merke noen ganger at hjerte og hjerne strides litt, sier Winsnes.

Lill Kristin Kjelbotn

NY INNSIKT: Kunstterapeut Lill Kristin Kjelbotn ser at det å jobbe med kunst åpner for nye innsikter og utvikling hos deltakerne. Her viser hun frem en krittegning av Marion Kristina Winsnes.

Kommenter:

Mer om

nyheter musikkterapi kunst.og.kultur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen