Slik løser oppsøkende FACT-team unntakstilstanden

Slik løser oppsøkende FACT-team unntakstilstanden

Koronakrisen / Publisert: 18. mars 2020.   Endret: 19. mars 2020

FACT-teamet i Lofoten har stoppet oppsøkende virksomhet, samlet alle brukerne på tavle og gitt enkel og trygg tilgang til videokonsultasjon.

FACT-teamet i Lofoten

FACT LOFOTEN: Bak f.v. Emil Liljebakk (teamleder), Rune Hansen, Jo Bertil Sætran, Øyvind Zintzen case manager, Frank Johnny Johansen. Foran f.v Thea Heltzen, Anja Thomassen, Britt Arntsen, Nini Lilleslåtten, Bjørg Berger. FOTO: FACT Lofoten.

FACT LOFOTEN: Bak f.v. Emil L...
Kine Norbom, leder for FACT Fredrikstad.

Mer om

nyheter oppsøkende.team fact koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid korona act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen