Psykososial omsorg ved en pandemi - oppdatert nettressurs

Psykososial omsorg ved en pandemi - oppdatert nettressurs

Koronakrisen / Publisert: 23. mars 2020.   Endret: 26. mars 2020

-Både hjelpere i første linje og sårbare grupper håper vi nettsiden bidrar til å ivareta bedre, sier leder Toril Araldsen ved RVTS Øst.

Toril Araldsen

APP MOT STRESS: -Jeg kan ikke få anbefalt nok å laste ned stressmestringsappen, som retter seg både mot de som er hjelpere i en krevende situasjon og de som opplever økt stress og uro nå, sier Toril Araldsen. FOTO: RVTS Øst.

APP MOT STRESS: -Jeg kan ikke...

Mer om

nyheter koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid aktuelle.nettsteder korona

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen