Bydel i Oslo forberedte seg på økt press på psykisk helsetjenestene

Bydel i Oslo forberedte seg på økt press på psykisk helsetjenestene

Koronakrisen / Publisert: 04. april 2020.   Endret: 22. januar 2021

-Vi så tidlig at presset på bydelens psykisk helse- og rustilbud ville øke når fastleger og spesialisthelsetjenestens tilbud ble redusert.

Chris Bekken, leder for enhet psykisk helse og rus, bydel Nordre Aker i Oslo

NYE VERKTØY: Chris Bekken, leder for enhet psykisk helse og rus i bydel Nordre Aker i Oslo, forsøker sammen med sine kolleger å ivareta flest mulig av tilbudene sine på nye måter, og ved hjelp av digitale verktøy. Her på hjemmekontor. FOTO: Privat

NYE VERKTØY: Chris Bek...

Mer om

nyheter koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid korona act-.og.fact-team rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen