Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 23

Vi er glade for å kunne ønske deg velkommen som mottaker av NAPHAs ukentlige nyhetsbrev i GDPR-vennlig form! Nå er det lettere å melde seg på og av blant annet. I dette første brevet får du de siste to ukenes saker. Under overgangen til ny løsning, stoppet vi utsendelse i ukene 17-22. Så, sjekk gjerne napha.no. Der finner du alle sakene våre fra hele perioden. Vi sees! 

Siste nytt

Korona-virus, grafisk fremstilling
Oppdaterte korona-retningslinjer for psykisk helse- og rustjenestene Nyheter. Helsedirektoratet har revidert veilederen for tjenestene under Covid-19. Den gir mer presise anbefalinger til ulike tjenesteområder.
people talking colourbox
Bli med i internasjonalt nettverk for Dialogisk praksis Registrer din virksomhet innen 21. juni, og få tilgang til andre fagmiljøer og samarbeid om Åpen Dialog.
resiliens
Vær bevisst på resiliens, når du jobber med å styrke andre Resiliens. RVTS Nord kjører nå en nyhetsserie som handler om hva som beskytter under store belastninger, og hvordan vi kan fremme resiliens
selvmord
Ny undervisningsfilm fra Vivat viser hvordan du kan snakke med folk om selvmord Selvmordsforebygging. Se denne filmen, og få råd om hvordan du kan snakke med folk som du frykter går med selvmordstanker
hjemløs
Ikke alle bostedsløse ønsker seg et A4-liv Bolig. Gode kartleggingsrutiner, forventningsavklaring og kunnskap er viktig når en skal skaffe varige boligløsninger til langtidsbostedsløse.
Film om kartleging av selvskading
Ny film om kartlegging av selvskading -Å snakke med ungdom om selvskading handler om å både vise forståelse og motivere til endring, sier ekspert.
Ove Vestheim (t.v), Torbjørn Mohn-Haugen og Lene Amina Tufte (nederst)
Utlyser midler til nettverk for erfaringskonsulenter Vil bidra til rolletrygghet og sosialt fellesskap for de som er ansatt for å bruke sin erfaring fra egne psykisk helse- og rusproblemer.