Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 23

Siste nytt

Odd Volden
Det landskapet vi er pasienter i Arnhild Lauvengs nye lærebok holder gjennomgående et skyhøyt nivå, men det er mulig å spore en undertekst som kan bidra til å skape liknende holdninger som boka forsøker å motvirke.
Kristin Lie Romm
Spør personer med psykoselidelse og bipolar lidelse om koronautbruddet -Vi ønsker kunnskap om hva helsetjenestene eventuelt kunne gjort annerledes for en sårbar pasientgruppe.
Camilla Køtterheinrich
Nye regionale rådgivere skal hjelpe IPS-team Skal hjelpe teamene med samarbeid mellom NAV og helsetjenestene, og med å styrke kvaliteten på tjenestene.
mann ringer på
Anbefaler proaktiv psykososial oppfølging under koronakrisen For å forebygge langsiktige konsekvenser av koronakrisen på befolkningens psykiske helse, foreslår NKVTS proaktiv oppfølging av personer med økt sårbarhet. Hvem det gjelder og hvordan følge opp, får du vite mer om her.
Cathrine Abrahamsen
Fastlege hjelper pasienter med problemliste og kognitiv terapi Skal forske på om andre fastleger kan ha like god nytte av verktøyet, som retter seg mot mennesker med psykiske helseproblemer.
gabrielsen
Gir introduksjon til utendørsterapi på webinar Utendørsterapeut Leiv Einar Gabrielsen forteller om utendørsterapi på et webinar som arrangeres av KBT, KoRus Midt og NAPHA den 12. juni klokken 0930-1130.
friluftsliv
Nytt studium i naturbasert terapeutisk arbeid Det er stor interesse for bruk av naturen i psykisk helsearbeid. Studiet «Naturbasert terapeutisk arbeid» starter opp ved Universitetet i Agder våren 2021.