Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 23

Siste nytt

Odd Volden
Det landskapet vi er pasienter i Blogg. Odd Volden er tilbake på NAPHA-bloggen, denne gangen med en kritikk av Arnhild Lauvengs nye grunnbok i psykisk helsearbeid.
Kristin Lie Romm
Spør personer med psykoselidelse og bipolar lidelse om koronautbruddet -Vi ønsker kunnskap om hva helsetjenestene eventuelt kunne gjort annerledes for en sårbar pasientgruppe.
Camilla Køtterheinrich
Nye regionale rådgivere skal hjelpe IPS-team Skal hjelpe teamene med samarbeid mellom NAV og helsetjenestene, og med å styrke sine svake punkter.
mann ringer på
Anbefaler proaktiv psykososial oppfølging under koronakrisen Koronakrisen. Helsetjenestene kan forebygge ved å følge opp personer med økt sårbarhet. Nasjonalt kunnskapssenter beskriver hvem og hvordan.
Cathrine Abrahamsen
Fastlege hjelper pasienter med problemliste og kognitiv terapi Skal forske på om andre fastleger kan ha like god nytte av verktøyet, som retter seg mot mennesker med psykiske helseproblemer.
gabrielsen
Gir introduksjon til utendørsterapi på webinar Natur og psykisk helse. -Vi ser at mange helsearbeidere trekker ut nå. Dette åpner opp for nye muligheter, sier utendørsterapeut Leiv Einar Gabrielsen
friluftsliv
Nytt studium i naturbasert terapeutisk arbeid Natur og psykisk helse. Det er stor interesse for bruk av naturen i psykisk helsearbeid. Studiet «Naturbasert terapeutisk arbeid» kommer i gang v. UiA våren -21