Ny håndbok gir hjelp til implementering av musikkterapi

Ny håndbok gir hjelp til implementering av musikkterapi

Publisert: 11. juni 2020.   Endret: 12. juni 2020

-Håndboka gir mange praktiske råd, og vi håper den gjør det lettere for enda flere psykisk helse- og rustjenester å starte med musikkterapi.

Musikk, samspill

INNGANG TIL SAMTALE: Enten man spiller selv eller lytter kan musikkterapi gi en innfallsvinkel til å snakke om følelser og hvem man er som menneske. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

INNGANG TIL SAMTALE: Enten ma...
-Du kan skape mening, mestring og motivasjon gjennom musikkterapi, sier redaktør for håndboka, Torhild Kielland.

Mer om

nyheter recovery musikkterapi act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen