Publisert: 12. juni 2020.   Endret: 12. juni 2020
Hanne Sofie Wernø Nilsson

ENKELT Å BRUKE: -De som bruker verktøyet iFightDepression sier det er enkelt å bruke, med konkrete øvelser. Det er gjenkjennbart til egen situasjon, og de får a-ha- opplevelser underveis, sier psykolog Hanne Sofie Wernø Nilsson. FOTO: Privat

Selvhjelpsverktøy mot depresjon lagt ut gratis for alle

Selvhjelpsverktøy mot depresjon lagt ut gratis for alle

Det forskningsbaserte selvhjelpsverktøyet iFightDepression er nå lagt ut åpent og gratis, og kan brukes uten veiledning fra behandler.

-Når negative tanker aktiveres i hverdagslivet kan man gå rett inn i programmet og skrive det inn med én gang. På den måten kan man jobbe med det som er vanskelig når det oppstår, istedenfor å måtte vente til man har samtale med sin behandler slik det er i ordinær behandling. Det gir en mer aktiv deltakelse i egen behandling, sier psykolog Hanne Sofie Wernø Nilsson.

Åpnet på grunn av korona

Sammen med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har hun jobbet med implementering av selvhjelpsverktøyet iFightDepression siden 2016, og har selv brukt det i behandling av pasienter ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Diakonhjemmet sykehus. Det er et gratis nettbasert selvhjelpsverktøy for voksne og ungdommer med depresjonssymptomer. I utgangspunktet er det et veiledet selvhjelpsverktøy man kan få tilgang til via sin fastlege, psykolog eller andre helsearbeidere. Behandleren veileder da pasienten i bruken av verktøyet.

På grunn av korona-situasjonen har NSSF nå åpnet for bruk uten veiledning. Dette for å nå ut til grupper som av ulike grunner ikke får helsehjelp, for eksempel på grunn av isolasjon eller avslag i helsetjenestene. Det betyr at verktøyet nå er tilgjengelig og gratis å bruke for alle.  

-Verktøyet er nå gjort klart til å brukes som selvhjelpsverktøy uten veiledning fra fagperson, og det er gjort tydelig for brukerne hvilke muligheter og begrensninger det gir, sier Nilsson.

-Får a-ha- opplevelser

iFightDepression er basert på Kognitiv adferdsterapi (KAT), og inneholder 7 bolker hvor man gjennomgår de mest sentrale elementene. De to første bolkene handler om hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen, og hvordan søvnen påvirker dette. For å øke denne forståelsen gis det øvelser i for eksempel registrering av aktivitet og gjenkjenning av negative tanker.

-De som bruker verktøyet sier det er enkelt å bruke, med konkrete øvelser. Det er gjenkjennbart til egen situasjon og de får a-ha- opplevelser underveis, sier hun.

-Gir trygghet

Bruk av selvhjelpsverktøy gir muligheter som ordinær samtalebehandling ikke gir. Blant annet kan man ved hjelp av iFightDepression ha tilgang til behandlingsverktøyet hele tiden, også etter at man har blitt bedre. Dette kan være positivt også for å forebygge tilbakefall av depresjon.

-Tilbakemeldingene som går igjen fra brukerne av verktøyet er at det gir en trygghet at det er tilgjengelig hele tiden. Man kan også gå fram og tilbake i programmet, og på den måten øve mer på det man kjenner behov for, sier Nilsson.

Internasjonalt samarbeid

iFightDepression er utviklet på grunnlag av forskning, anbefalinger for beste praksis og tilbakemeldinger fra brukere og eksperter på psykisk helse. På samme måte som med andre lignende selvhjelpsverktøy kan man skrive direkte inn i programmet, og man har programmet tilgjengelig hele tiden. Man står fritt til å bevege seg fram og tilbake i programmet så mye man ønsker, og man har ubegrenset tilgang til det. En forskjell fra andre sammenlignbare verktøy er at iFightDeprssion er utviklet av en ikke-kommersiell aktør, og gratis for alle å bruke.

Fastleger, psykologer og andre psykisk helsearbeidere kan registrere seg som veiledere og gjennomgå et to timers opplæringsprogram. Man kan deretter motta gratis oppfølging fra ansatte ved NSSF.

Verktøyet er laget av EAAD (European Alliance Against Depression), og oversatt til norsk. NSSF er partner i dette nettverket og har arbeidet med å videreutvikle verktøyet til norske forhold. På grunn av det internasjonale samarbeidet er programmet tilgjengelig på flere språk, og oversatt til de ulike lands kontekst. Det er også satt i gang en RCT-studie av verktøyet i Spania.

Stadig i utvikling

NSSF jobber kontinuerlig med å oppdatere og utvikle verktøyet, og det er stadig endringer etter tilbakemelding fra brukere.

-Vi har nylig laget lydfiler, slik at verktøyet skal være mer tilgjengelig for de som synes det er vanskelig å lese, sier Nilsson.

Kommenter:

Mer om

nyheter selvhjelp verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen