Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 26

Siste nytt

Hilde Nymoen
-Å ta i bruk Motiverende intervju krever systematisk arbeid -For å sikre at ansatte tar i bruk den anbefalte metoden Motiverende intervju trengs tid til øving og veiledning i etterkant av kurs.
Bent Høie
Må vi skape en illusjon for å styrke selvmordsforebyggingen? Mener det er nødvendig å styrke arbeidet for å forebygge selvmord, men at en nullvisjon kan skape negative utilsiktede konsekvenser.
hopp
Se den nye folkehelseprofilen for din kommune/ ditt fylke/ din bydel Folkehelse. Hvordan kommer ditt hjemsted ut, når det gjelder viktige indikatorer på folkehelsa? Det kan du finne ut nå.
Penger fra bensinpumpe
Søk tilskudd til gjenåpning av psykisk helse- og rustilbud Fortsatt er mange lavterskel-, aktivitets- og andre kommunale tilbud koronastengt. Nå gis 50 millioner til gjenåpning. Søk innen 29. juni.
sykkel
Ny handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 er lansert Fysisk aktivitet. En magisk pille som gir bedre humør, bedre fysisk og psykisk helse og bedre karakterer? Ja den finnes, sier helse- og omsorgsministeren

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

fiske
Kontaktskapende tiltak kan hindre stigmatisering Forskning. De som ikke kjenner noen med psykiske helseplager, kan stigmatisere mer enn andre. Nå anbefales tiltak som kan øke kjennskapen