Mer digitale psykisk helsetjenester møter både glede og bekymring

Mer digitale psykisk helsetjenester møter både glede og bekymring

Publisert: 24. august 2020.   Endret: 24. august 2020

Både i Norge og andre europeiske land har korona satt fart på digitaliseringen av psykisk helse- og rustjenestene.

Dame ser på nettbrett

STEG FRAMOVER: Enkelte mener koronakrisen har betydd et stort og viktig steg framover for digitaliseringen av lokalbasert psykisk helse og rusarbeid. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

STEG FRAMOVER: Enkelte mener&...
EUCOMS
  • Fagnettverk som arbeider for at kunnskapsbaserte tjenester blir implementert og gjøres tilgjengelig for mottakere av psykisk helsetjenester over hele Europa.
  • En sentral arbeidsform i nettverket handler om å lære på tvers av landene, gi hverandre støtte, samt påvirke det politiske beslutningsnivået.
  • Består av 61 organisasjoner fordelt på 21 land.
  • Åpent for alle som utøver psykisk helsetjenester, brukerorganisasjoner, kompetansemiljø, helsemyndigheter og offentlige etater og enkeltpersoner.
  • Fra Norge deltar bydel Gamle Oslo og NAPHA i nettverket. 

Mer om

digitalisering organisering.av.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen