Publisert: 02. november 2020.   Endret: 04. november 2020
Målfrid J. Frahm Jensen

Boka Varsling – med utgangspunkt i helsetjenesten er skrevet av Målfrid J. Frahm Jensen (bildet), og ble gitt ut  i begynnelsen av dette året. FOTO: Guro Waksvik

Viktig bok om varsling i psykisk helse- og rusfeltet

Viktig bok om varsling i psykisk helse- og rusfeltet

Bok om varsling belyser viktige spørsmål om ytringsfrihet, og om erfaringskonsulenters rolle i psykisk helse- og rustjenestene.

Mer om

bokomtale erfaringskonsulent

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen