Arve Almvik

Arve Almvik

Faglig rådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: arve.almvik@samforsk.no
Telefon: 91839817

  

Jeg er psykiatrisk sykepleier og dosent i psykisk helsearbeid. Interessen for lokalbasert psykisk helsearbeid ble skapt da jeg jobbet som psykiatrisk sykepleier i en landkommune utenfor Trondheim for flere tiår siden. Som ansatt hos Fylkesmannen var jeg tett på Opptrappingsplanen for psykisk helse og oppbyggingen av kommunale tjenester. Jeg var involvert i oppbyggingen av NAPHA, blant annet som redaktør for kunnskapsbasen napha.no. Jeg har ledet flere forsknings - og utviklingsprosjekter, blant annet  Syng deg friskere, et prosjekt om helsefremmende korsang:www.syngdegfriskere.no                                               

Brukerinvolvering, recoveryorienterte tjenester, tilbakemeldingsverktøy og musikkterapi er sentrale oppgaver jeg jobber med i NAPHA. I tillegg er jeg  koordinator for det regionale arbeidet i Trøndelag og Møre & Romsdal. For tiden har jeg en bistilling ved Nord Universitet hvor jeg blant annet forsker på recovery i institusjonskontekster.