Hva kjennetegner god hjelp for personer med rusproblemer og psykiske vansker?

Hva kjennetegner god hjelp for personer med rusproblemer og psykiske vansker?

Publisert: 03. oktober 2010.   Endret: 04. november 2020

Det uformelle samværet på brukernes hverdagsarenaer framheves som en sentral ingrediens i den gode hjelpen.

småprat

Kafebesøk gir rom for småprat og uformelt samvær: www.colourbox.com

Kafebesøk gir rom for ...

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv brukere.med.omfattende.tjenestebehov oppsøkende.team øvrige.artikler nord.universitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen