Utkast til ny nasjonal veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne er ute på høring

Utkast til ny nasjonal veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne er ute på høring

Nyhet / Publisert: 01. mars 2024.   Endret: 01. mars 2024

Veilederen skal erstatte Veileder IS-2076 «Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne» som kom i 2014. Høringsfristen er 16. mai.

Holder hender
(Foto: Colourbox.com)

Mer om

nyheter psykisk.helsearbeid veileder sammen.om.mestrin ny.nasjonal.veileder nasjonal.veileder

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen