Helse og mening framfor sykdom

Helse og mening framfor sykdom

Publisert: 28. november 2014.   Endret: 04. november 2020

Å legge vekt på positive handlinger og utforske hva som gjør livet verdt å leve er i tråd med en salutogen forståelse. I motsats til å fjerne risikofaktorer og dårlige betingelser.

A capp og Grete

Trivsel med korsang! Foto: Audun Støren/ Kvitebjørn

Trivsel med korsang! Foto: Au...
Salutogenese
  • Begrep og fagteori skapt av Aron Antonovsky (1923-1994)
  • Satt sammen av salus (latin), som betyr helse og genesis (gresk) som står for opprinnelse eller tilblivelse.
  • Helsesyn som fokuserer på ressurser hos mennesker og omgivelser som bidrar til å fremme helse

Mer om

aktivitet.og.fritid arbeid.og.psykisk.helse salutogenese behandling.i.psykisk.helsearbeid vitenskapelige.artikler helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen