Psykisk helsearbeid i endring

Psykisk helsearbeid i endring

Publisert: 28. april 2010.   Endret: 04. november 2020

Psykisk helsearbeid må dreies mer i retning av folk sitt hverdagsliv og bygge på hva de selv opplever som god hjelp.

1718003 englefisk

PÅSTAND: Hjelpen må i større grad bygge på brukernes erfaringer om hva som hjelper og profesjonsmakten må bygges ned.

PÅSTAND: Hjelpen m&arin...

Mer om

brukerkunnskap psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen