Viktig bok om varsling i psykisk helse- og rusfeltet

Viktig bok om varsling i psykisk helse- og rusfeltet

Bokanmeldelse / Publisert: 02. november 2020.   Endret: 04. november 2020

Bok om varsling belyser viktige spørsmål om ytringsfrihet, og om erfaringskonsulenters rolle i psykisk helse- og rustjenestene.

Målfrid J. Frahm Jensen

Boka Varsling – med utgangspunkt i helsetjenesten er skrevet av Målfrid J. Frahm Jensen (bildet), og ble gitt ut  i begynnelsen av dette året. FOTO: Guro Waksvik

Boka Varsling – med utgangspu...

Mer om

bokomtale erfaringskonsulenter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen