Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 1, 2021

Siste nytt

Thomas Kulbrandstad i bil
Ressursperson på hjul bistår FACT-team i Innlandet 6 FACT-team i Innlandet blir snart til 8. Som del av satsingen er det ansatt en egen ressursperson for å understøtte teamene.
Nærbilde hånd med penn skriver og tegner User Goals. Kelly Sikkema on Unsplash
Sammenheng i tjenestene - hvordan opplever brukerne det? Det er viktig at ulike tjenester samarbeider og setter brukernes behov i sentrum. Det er dette samhandling handler om. Vi skal oppleve en helhet i tjenestetilbudet vi får. Men, hva er status? La oss ta en titt på kunnskap om hvordan brukerne opplever det i dag - og hva de ønsker.
Opptak Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid. Sendt fra NAPHAs studio
Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid - første dag Foredrag om politikk, rammer og kunnskapskilder i boligsosialt arbeid. Årets fag- og forskningskonferanse var digital. Opptakene finner du her.