Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 1, 2021

Siste nytt

Thomas Kulbrandstad i bil
Ressursperson på hjul bistår FACT-team i Innlandet 6 FACT-team i Innlandet blir snart til 8. Som del av satsingen er det ansatt en egen ressursperson for å understøtte teamene.
Nærbilde hånd med penn skriver og tegner User Goals. Kelly Sikkema on Unsplash
Sammenheng i tjenestene - hvordan opplever brukerne det? Samhandling. Medforsker Solveig Kjus har sett på aktuell forskning og kunnskap om brukernes opplevelser av tjenestetilbudet i psykisk helse og rus.
Opptak Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid. Sendt fra NAPHAs studio
Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid - første dag Opptak Et sted å bo 2.-3. mars. Opptakene fra digital fag- og forskningskonferanse er klare!