–Viktig å ha med de pårørende fra starten av  

–Viktig å ha med de pårørende fra starten av  

Nyheter - pårørendestrategi / Publisert: 20. januar 2021.   Endret: 25. mars 2022

– Å anerkjenne pårørende som ressurs, er veldig bra, sier Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA om regjeringens pårørendestrategi. – Et verktøy å jobbe ut fra for at pårørende kan leve gode liv, mener Anita Vatland i Påørendealliansen. Nå starter arbeidet med gjennomføringen.

STRATEGI OG HANDLINGPLAN: Pårørende er en samarbeidspart i det kommunale psykisk helse- og rusarbeidet. En nasjonal strategi anerkjenner de pårørende som ressurs (FOTO: Karina Lein/NAPHA). 

STRATEGI OG HANDLINGPLAN: P&a...
Seks innsatsområder
  1. Tidlig identifisering og ivaretakelse av pårørende
  2. Bedre informasjon, opplæring og veiledning
  3. Forutsigbare og koordinerte tjenester
  4. Tilstrekkelig støtte og avlastning for pårørende
  5. Familieorienterte tjenester
  6. Pårørendemedvirkning
Tre hovedmål

 

  • Anerkjenne pårørende som en ressurs
  • God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid.
  • Ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre
Utarbeidet av:

Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet. 

Mer om

nyheter pårørende offentlige.publikasjoner helse-.og.omsorgsdepartementet erfaringskompetanse dialog rus.og.psykisk.helse recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen