Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 3, 2021

Siste nytt

Nært hånd på nettbrett
Ønsker å nå flere med digitale selvhjelpskurs Selvhjelp. Kommunesammenslåing og korona gav Drammen kommune det sparket i baken som de ønsket seg.
Solrun E. Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA og Helse- og omsorgsdepartementets nasjonal pårørendestrategi
–Viktig å ha med de pårørende fra starten av   Nyheter - pårørendestrategi. – Suverent at denne nå er kommet. En nasjonal pårørendestrategi og handlingsplan anerkjenner pårørende som ressurs.
Refleksjonskort recovery
Gjør psykisk helsetjenesten recoveryorientert med refleksjonskort alle kan bruke Verktøy. Kortene med ulike påstander setter i gang diskusjoner, og kan provosere litt. Jobber vi recoveryorientert?