– Bostedsløse er blant de mest marginaliserte i samfunnet

– Bostedsløse er blant de mest marginaliserte i samfunnet

Publisert: 15. februar 2021.   Endret: 19. februar 2021

– I et så rikt og ressurssterkt samfunn som Norge har vi en dyp forpliktelse overfor de som har vært lengst uten bolig, sier Lars Marius Ulfrstad, avdelingsdirektør i Husbanken Vest.

Mann ligger på benk ute

ET STED Å BO: Årets fag- og forskningskonferanse handler om boligsosialt arbeid. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

ET STED Å BO: Åre...
"Et sted å bo"

Årets fag- og forskningskonferanse heter “Et sted å bo” og handler om boligsosialt arbeid. Konferansen arrangeres årlig av NAPHA i samarbeid med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NROP), Rådet for psykisk helse, Helseetaten i Oslo kommune, Asker kommune og Universitetet i Sørøst-Norge. Her finner du program og påmelding

Lars Marius Ulfrstad. Foto: Isak Vogt.
Lars Marius Ulfrstad

Ulfrstad har tidligere blant annet jobbet som forsker og ledet et prosjekt for å videreutvikle samarbeidet om rustjenestene for Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF. Han har publisert boken «Bolig for velferd. Om boligsosialt samarbeid».

Mer om

forskning boligsosialt.arbeid housing.first politikk konferanse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen