Vær på ballen, selv om du ikke har hovedansvar for brukeren

Vær på ballen, selv om du ikke har hovedansvar for brukeren

Samhandling / Publisert: 05. mars 2021.   Endret: 04. mars 2021

Dette var ett av rådene som kom frem i et webinar om samhandling i Pakkeforløp psykisk helse- og rus, som foregikk i Nordland nylig.

Myken

GODE TIPS FRA NORDLAND: Det nytter å ta enkle grep, som å gi direktenummer til hverandre, etablere faste møteplasser for å bli bedre kjent, sørge for felles kompetanseheving og ha tettere kontakt, når felles brukere er i behandling i sykehuset. (FOTO: www.colourbox.com) 

GODE TIPS FRA NORDLAND: Det n...
Seminarkonseptet «Bedre i lag»
  • Ble skapt i et samarbeid mellom brukerorganisasjonen RIO, Bodø og Hemnes kommune, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Helgelandssykehuset, RVTS Nord, Korus Nord, RKBU Nord, Statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark og NAPHA.  
  • Foregikk 23.-24. Februar 2021 og besto av faglige innlegg, gruppearbeid og aktiv bruk av chat-funksjon. Statsforvalter, brukerorganisasjonene og kompetansemiljøene deltok, i tillegg til kommuner og DPS på Helgeland. 
  • En lokal arbeidsgruppe på Helgeland, med representanter fra Helgelandssykehuset, RIO, Metal Helse, Herøy, Hemnes og Vefsn kommune, Statsforvalteren i Nordland og NAPHA har tilpasset seminarkonseptet til lokale forhold.  
  • NAPHA leder samarbeidet om Pakkeforløp psykisk helse og rus i Nord-Norge, og var teknisk arrangør av seminaret. 
  • Det planlegges oppfølgingsseminar på Helgeland høsten 2021, og en lokal gruppe er i gang med planlegging av et Bedre i lag-seminar i UNN-området i mai. 

Mer om

pakkeforløp nordland samhandling psykisk.helse.og.rus

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen