Nedleggelse av døgnplasser resulterte i unikt prosjekt 

Nedleggelse av døgnplasser resulterte i unikt prosjekt 

Samhandling / Publisert: 15. april 2021.   Endret: 05. januar 2024

– Slik vi har forstått det har samdrift av døgnplasser innen somatikk og psykiatri ikke vært prøvd ut på denne måten tidligere mellom de to forvaltningsnivåene, sier Liv Hammerstad, avdelingssjef ved DPS Gjøvik.   

DPS Gjøvik poliklinikk Valdres

Nye muligheter: Da 10 sengeplasser ved DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres i Aurdal (bildet) gikk tapt, måtte kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten tenke nytt. Resultatet ble tettere samarbeid mellom somatikk og psykiatri. (Foto: Laila Olsen)

Nye muligheter: Da 10 sengepl...
Samlokalisering 

DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres i Aurdal skal flytte inn i nybygg på Fagernes og da vil samlokaliseringen være komplett. Dato for flyttingen er ikke satt, men håpet er at det skjer i løpet av høsten 2022.   

Toril Naustdal, leder ved Valdres lokalmedisinske senter. (Foto: Privat)

Mer om

samhandling behandling.i.psykisk.helsearbeid fact tjenesteutvikling praksiseksempler spesialisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen