Kommunalt FACT-team i Namsos 

Kommunalt FACT-team i Namsos 

Nytt FACT-team / Publisert: 29. april 2021.   Endret: 05. januar 2024

– Ved å jobbe i FACT-team skal vi bli enda bedre på å hjelpe brukere i forløp nummer tre, altså de brukerne som trenger mest hjelp, sier Frode Båtnes, avdelingsleder ved Mestringsenhet psykisk helse og rus i Namsos. 

FACT Namsos_fellesbilde
FACT-teamet i Namsos: Bak fra v: Emil Gausen Øigård (brukerspesialist), Tom Verpe (psykologspesialist), Espen Sandø (Case Manager), Raymond Vikan (russpesialist/Case Manager). Sittende på benk fra v: Liliana Lauvsnes (psykiater), Vigdis H. Aar (Case Manager).  Fremst: Trude E. Torvin (teamleder/ prosjektleder) og Ina Kjellmo Skjefte (jobbspesialist). (Foto: Grethe S. Torvin)
FACT-teamet i Namsos: Bak f...
FACT-team

Et FACT-team er et tverrfaglig oppsøkende team i regi av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som tilbyr tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer. 

Knytter tjenestene sammen 

Da sykehuset gikk ut av samarbeidet om et FACT-team, så kommunen det som en mulighet for å videreutvikle tjenestene sine faglig og bruke FACT som en mulighet til å knytte tjenestetilbudet mer sammen. Blant annet ved å skape et tettere bånd til døgnbemannet bolig, kommunal ø-hjelp døgnplass og dagsenter. Kommunen ønsker også å knytte tjenestene mer sammen med andre tilbud i lokalsamfunnet, gjennom økt kjennskap til og mer bruk av blant annet frivillige organisasjoner.  

Mer om

act-.og.fact-team samhandling praksiseksempler trøndelag nyheter namsos

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen