Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 18, 2021

Vi publiserer ulike typer tekster, perspektiver og sjangere på napha.no. I denne ukas nyhetsbrev får du en artikkel der leder i NAPHA, Ellen Hoxmark, kommenterer Kjøs-rapporten, som NAPHA naturligvis leser med interesse. Du får også en ny artikkel fra temaheftet om boligsosialt arbeid som vi hver uke publiserer stoff fra. Vi publiserer også ytringer fra eksterne skribenter, denne gangen et debattinnlegg fra en erfaringsstemme i feltet, Målfrid Frahm Jensen. 

Siste nytt

Ellen Hoxmark2
– De lokalbaserte tiltakene er av størst betydning – Jeg leser rapporten fra Kjøs-utvalget med interesse. Den peker på at de lokalbaserte tiltakene er av størst betydning for å styrke og demme opp mot mulige negative virkninger av pandemien, sier leder Ellen Hoxmark i NAPHA. Hun er glad for at Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et av tiltakene utvalget foreslår.
lyspære
Få gode svar med fidelity Fidelity-skalaer er et nyttig redskap som er utviklet til bruk på ulike evidensbaserte modeller, blant annet Housing First.
Målfrid Frahm Jensen
– Kunnskapen vil de ha, men kostnadsfritt Hvordan kan det ha seg at enkelte kommuner og helseforetak spør etter vår erfaring og kompetanse for å øke kunnskapen hos sine ansatte, men ikke er villige til å betale for det?