Nytt nettsted for å utvikle kompetanse på rus og vold

Nytt nettsted for å utvikle kompetanse på rus og vold

Aktuelle nettsteder / Publisert: 21. juni 2021.   Endret: 21. juni 2021

Rusogvold.no er et nettsted laget for å hjelpe tjenesteapparatet til å arbeide med rus- og voldsproblematikk i sammenheng. Start med en grunnkursmodul og bygg videre med VR-læring og dypere kunnskap om integrert behandling.

Nettstedet rusogvolg.no forside

NETTSTED: Rusogvold.no ble lansert våren 2021 og inneholder seks kunnskapsmoduler (FOTO: Skjermdump av forsiden). 

NETTSTED: Rusogvold.no ble la...
PROSJEKTLEDER: Grete Ystgård har vært prosjektleder for Kompetanseutvikling rus og vold. Våren 2021 ble nettstedet rusogvold.no lansert. Det gir tilgang til kurs og kunnskap. (FOTO: NAPHA)
Kompetanseutvikling rus og vold
  • Nasjonalt prosjekt som har pågått siden 2017. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler og implementerer tolv kompetansesentre i samarbeid kursmoduler for integrert behandling av rus og vold. 
  • Målgruppen er behandlere, miljøpersonale og saksbehandlere i spesialisthelsetjenesten og kommunene.
  • Kompetansen skal være til nytte overfor personer som har utfordringer knyttet til rus, og som har utøvd eller blitt utsatt for vold. 
  • Arbeidet koordineres av KoRus Midt og RVTS Midt.

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse vold traumer helhetlige.tjenester aktuelle.nettsteder nyheter kurs

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen