Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 32, 2021

Siste nytt

Ung dame i dialog med psykolog, innendørs, sittende
Fortsatt behov for rekruttering av psykologer i kommunene 1 av 5 kommuner mangler fortsatt psykologkompetanse. Nye tall og oppsummering fra SSB om psykologsatsingen innen psykisk helse og rus.
Surfing på Unstad
COLOURBOX50151501
Refleksjonsoppgaver som kan styrke det boligsosiale arbeidet Verktøy. Disse oppgavene innen fem aktuelle tema kan brukes på fagdager eller i team-møter. Reflekter med kollegaer!
Mange får ikke helsehjelp de har behov for Ny rapport. Ny rapport fra SSB peker på at en stor andel av de med psykiske helseplager ikke får tjenester de har behov for.
Utslitt
Tips for å ta vare på de ansatte Sosialt arbeid er både givende og krevende psykisk og emosjonelt. Det er noen grep man kan ta for å holde arbeidsgleden og motivasjonen oppe
Recovery, for meg, handler om å leve et liv Brukererfaring. Tommy Sjåfjell forklarer godt recovery fra et brukerperspektiv. Han gir også noen gode råd til boligsosialt arbeid med tanke på recovery.