Tjenestemottakerne har tilgang til allmennlege og fysioterapeut gjennom FACT-teamet

Tjenestemottakerne har tilgang til allmennlege og fysioterapeut gjennom FACT-teamet

Praksiseksempel / Publisert: 25. oktober 2021.   Endret: 03. januar 2024

– Å følge opp sin somatiske helse er bra uansett hvem man er, men det er spesielt viktig for tjenestemottakerne i FACT-team fordi de generelt sett har mye livsstilssykdommer, sier sosialantropolog Daniel Mørk. Han leder prosjektet som innførte lege og fysioterapeut som en del av teamet i FACT Gamle Oslo.

Shahid Javaid

OPPFØLGING AV SOMATISK HELSE: Lege Shahid Javaid synes det er veldig givende å jobbe som en del av FACT-teamet. – Det er rett og slett fordi det er en pasientgruppe som er veldig neglisjert. De trenger å bli fulgt opp – også somatisk. Og det burde vært flere allmennleger i FACT-team, men det er mange mulige måter å sette det opp på. (Foto: privat)

OPPFØLGING AV SOMATISK...
Daniel Mørk, sosialantropolog og leder for prosjektet i FACT Gamle Oslo. (Foto: privat)
Shahid Javaid, lege i FACT Gamle Oslo. (Foto: Shanzah Ali)
Stillingsprosenter

Legen har en 20 prosent stilling i FACT Gamle Oslo, mens fysioterapeuten har en 30 prosent stilling.

Mer om

act-.og.fact-team allmennlege fysioterapeut praksiseksempler oslo

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen