Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet

Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet

Kronikk / Publisert: 03. november 2021.   Endret: 03. november 2021

– Diagnose og årsak til aktivitetsutfordringene kan ha betydning, men er ikke hovedfokus for ergoterapeuter. Vi gjør hverdagslivet mulig, uavhengig av årsakene til problemene, skriver fagfolkene som jobber med ergoterapiutdanningen i Tromsø i denne kronikken.

Ergoterapeutene_nord

FORFATTERNE: Kronikken er skrevet i forbindelse med verdensdagen for ergoterapi 27. oktober. Her er forfatterne ved UiT Norges arktiske universitet, fra venstre: Vår Mathisen, førsteamanuensis, Even Edvardsen, universitetslektor, Marianne Olsen, universitetslektor, Lene Angell Åsli, førsteamanuensis, Vegard Horne, universitetslektor, Mari Hepo-oja, Høgskolelærer, masterstudent, Rita Jentoft, dosent i ergoterapi og Astrid Vekve Nymo, studieleder.

FORFATTERNE: Kronikken er skr...
Ergoterapeuters viktige rolle

Ergoterapi er et fag med lang tradisjon innen psykisk helsearbeid. På verdensbasis jobber 528 000 ergoterapeuter etter visjonen «rett til aktivitet og deltakelse for alle». I Norge finnes omtrent 5000. Ergoterapeuter har en særdeles viktig rolle i helse- og velferdstjeneste for å fremme livskvalitet, inkludering og deltakelse for befolkningen.

Recovery og ergoterapi

Recovery har en sentral plass i ergoterapiutdanningen og er noe av det grunnleggende som studentene lærer.

Mer om

recovery ergoterapi ressurser forebyggende.arbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen